fbpx

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ป.5 ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เดินทางไปสวนโมกข์ กรุงเทพฯ เพื่อทำกิจกรรมค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม เรียนรู้เรื่องราวธรรมมะต่างๆ ซึ่งสิ่งที่นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วันนี้ คือ ความเกี่ยวข้องของธรรมมะกับธรรมชาติ ความหมายของเสาร์ 5 ต้น เรื่องพระเจ้าสร้างโลก นิทานตากับยาย และคุณสมบัติ 5 ดี ของการเป็นผู้สร้างโลกในอนาคต เด็กๆ ทุกคนได้ความรู้มากมายที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้ให้ความรู้กับเด็กๆ ในวันนี้ค่ะ😊🙏

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน