fbpx

ค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2565 • วิธีการชำระเงิน

  • ชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาท
  • โอนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร / ตู้ ATM
  • ใช้บัตรเครดิตต่างๆ (มีค่าบริการเพิ่ม 1.3 - 2.8 % ขึ้นอยู่กับธนาคารพาณิชย์ไทย หรือ ต่างประเทศ)
  • ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking)

  ชื่อบัญชี บริษัท บี-เยส จำกัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็มพาร์ค
  เลขที่บัญชี 028 350 4041

  กรณีชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมรายการที่ชำระ
  ชื่อ-นามสกุลนักเรียน ให้ฝ่ายธุรการ-การเงิน ทาง LINE@ โดยสแกน QR Code

  หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่สามารถเรียกคืนได้ในภายหลัง

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน