fbpx
  • F O O T B A L L F I E L D

  • B A S K E T B A L L C O U R T

  • S W I M M I N G P O O L

  • E N G A G E

  • D E V E L O P

  • I N N O V A T E

  • R E F L E C T

หลักสูตร
การรับสมัคร

PLAY-BASED LEARNING

สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล

การเรียนผ่านการเล่นมีประโยชน์อย่างมากสำหรับเด็กปฐมวัย ช่วยกระตุ้นการพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา ความคิดและการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน การเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นแนวคิดที่คุณครูของโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน

PROJECT-BASED LEARNING

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดยึดมั่นในพันธกิจการเป็นโรงเรียนสองภาษา การพัฒนานวัตกรรม ที่เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่ง Project-Based Learning มีส่วนสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

SOFT SKILLS DEVELOPMENT

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดมุ่งเน้นที่จะยกระดับความสามารถและทักษะทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพ พฤติกรรมตลอดจนการสานฝันในอาชีพการทำงานของนักเรียนให้เป็นจริง การพัฒนาศักยภาพและทักษะทางอารมณ์จะไม่รวมถึงความสามารถทางด้านวิชาการแต่จะเป็นการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ

ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ช่วยฝึกฝนทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน 1 ใน 4 ทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 คือทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีอยู่ในบทเรียนทุกวัน

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง


กิจกรรมที่กำลังมาถึง

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ข่าวสารและกิจกรรม


การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น  

คู่มือมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ปีการศึกษา 2564 ...

ห้องเรียน สสวท. หลักสูตร​ EP โรงเรียนบีคอ​นเฮาส์​แย้มสอาดหัวหินร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศ...

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (18/08/2563) ...

พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนคุณพ่อธำรง - คุณแม่ประไพ แย้มสอาด ประจำปีการศึกษา 2563 ...

กิจกรรมกำเนิดอาเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา (7 สิงหาคม 2563) ...

ข่าวสารเพิ่มเติม
ได้รับการรับรองจาก
ที่อยู่ในเครือของเรา
Map

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน