84753772_2437343603194945_8410256576497057792_o.jpg

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ยืนไว้อาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่สละชีวิตและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ