fbpx

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันสุนทรภู่ (ระดับประถม) ประจำปีการศึกษา 2565

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ ดอกไม้ อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ ดอกไม้อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง อาจเป็นภาพระยะใกล้ของ 2 คน, เด็ก และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง 

 

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน