fbpx โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

เหรียญทองแดง การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชวณัฐ อยู่สวัสดิ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลอันดับที่3 เหรียญทองแดง การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ