เหรียญทองแดง การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชวณัฐ อยู่สวัสดิ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลอันดับที่3 เหรียญทองแดง การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ