fbpx

เหรียญทองแดง การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชวณัฐ อยู่สวัสดิ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลอันดับที่3 เหรียญทองแดง การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

 

 

 

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน