ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในปีการศึกษาที่ผ่านมา

📍 รูปภาพเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่ลิงค์ : https://tinyurl.com/s6vpyvs