fbpx

เกี่ยวกับโรงเรียน


  • ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2550
  • นางธารินี ธรรมโวหาร เป็นผู้อำนวยการ
  • เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน