fbpx
14102020_201014_13.jpg
ห้องเรียน สสวท. หลักสูตร​ EP
โรงเรียนบีคอ​นเฮาส์​แย้มสอาดหัวหินร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ​ สสวท. หลักสูตร​2 ภาษา เพื่อมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM)

อ่านต่อ

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน