fbpx โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนมัธยม โรงเรียนอินเตอร์ เตรียมอนุบาล โรงเรียนประถม ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว โรงเรียนอนุบาลภาษาอังกฤษ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

การสร้างเสริมสุขอนามัย

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวให้ความสำคัญด้านการสร้างเสริมสุขอนามัยและสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มช่องทางแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารและการออกกำลังกายเพื่อเด็กไทยดูดี4.0 จึงได้จัดโครงการสร้างเสริมวินัย...ห่างไกลโรคอ้วน ได้ต้อนรับคณะกรรมการโครงการมาตรวจเยี่ยมชมและนิเทศเพื่อให้การสนับสนุนเพิ่มเติม โรงเรียนเครือข่ายทั้งใน กทม.และส่วนภูมิภาค รวม 36 โรงเรียน