fbpx โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

The Heart of Giving 2020

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ได้เข้าร่วมงานพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการ "The Heart of Giving" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตรฯ โดยทางโรงเรียนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3