fbpx

The Heart of Giving 2020

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ได้เข้าร่วมงานพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการ "The Heart of Giving" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตรฯ โดยทางโรงเรียนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน