PAMA 2019

ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20/2562 จัดโดย PAMA THAILAND ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 1.ด.ช. ธัญญวัฒน์ จันทรอุไร ป.4 รางวัลชนะเลิศ 2.ด.ญ. ปราณปรีญา วงเวียน ป.3 รางวัลชมเชย 3.ด.ช. กฤษฎ์วริศ แสงทอง ป.4 รางวัลชมเชย 4.ด.ช. จักรพันธ์ จันทรัศมี ป.5 รางวัลชมเชย 5.ด.ญ. อิสรีย์ สาริกะภูติ ป.6 รางวัลชมเชย