fbpx โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

กิจกรรมดาวเด็กดี ประจำเดือนกันยายน

กิจกรรมดาวเด็กดี ประจำเดือน กันยายน 2562 เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวจัดให้กับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี