กิจกรรมดาวเด็กดี ประจำเดือนกันยายน

กิจกรรมดาวเด็กดี ประจำเดือน กันยายน 2562 เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวจัดให้กับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี