กิจกรรมเล่านิทาน (กันยายน)

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ได้จัดกิจกรรมเล่านิทานระดับชั้นอนุบาล ในวันที่ 24 กันยายน 2562