fbpx

ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

     โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ร่วมกับสถานีกาชาดเฉลิมพระเกียรติหัวหินจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 

   

     โดยตรวจความสะอาดในส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ผม เล็บ และตรวจวัดสายตา ณ ห้อง ประชุมชั้น 2 อาคารธุรการ เวลา 8.30 น. ดังนี้
-นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล       – ประถมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 1  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มัธยมศึกษาปีที่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 

 

 

 

 

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน