กิจกรรม
268323318_1466344597095292_8446725469767671853_n.jpg

Bubble Open House

 
กิจกรรม “BUBBLE OPEN HOUSE” ระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ INNOVATIVE BILINGUAL SCHOOL
พบกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีที่สุดของเรา ซึ่งออกแบบสำหรับความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน
🌟 พบกับการนำเสนอหลักสูตร
🌟 สัมผัสกับนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
🌟 สนุกสนานกับกิจกรรม FUNFAIR
 

อ่านต่อ

268620367_1464334693962949_2030317327264970298_n.jpg

การเรียนผ่านการเล่น ในระดับชั้นอนุบาล 3 โปรแกรม CEP

การเรียนผ่านการเล่น ในระดับชั้นอนุบาล 3 โปรแกรม CEP เรียนรู้กิจกรรม PLAY-BASED LEARNING เรื่อง ปลานิล
ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วม ENGAGE เป็นกิจรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ให้กิดความสงสัยและอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่กำลังเรียนรู้โดยให้เด็กๆ ทำกิจกรรมเลือกตักลูกปลานิลของจริงและรู้จักอวัยวะภายนอกของปลานิล
 

อ่านต่อ

262687261_1453681035028315_5097817840843621054_n.jpg

Play-Base Learning การนับเลข

การนับเลขถือเป็นบทเรียนแรกๆ ในการเรียนในระดับชั้นอนุบาล ✌🏻✌🏻
นักเรียนชั้นอนุบาลจะได้เรียนรู้การนับตัวเลขอย่างสนุกสนานผ่านการเล่น (Play-Based Learning) ที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้และช่วยในการจดจำได้ดียิ่งขึ้น
 

อ่านต่อ

257508134_1445779899151762_7733773489850834365_n.jpg

วันลอยกระทง 2564

🌊ร่วมสืบสานประเพณีไทย "วันลอยกระทง" 🎆
ในวันลอยกระทงนี้ เด็กๆได้เรียนรู้ประเพณีลอยกระทง อีกทั้งยังได้เรียนรู้การประดิษฐ์กระทงด้วยตนเอง และสามารถนำกระทงที่ตนประดิษฐ์ไปลอยได้ด้วย
🥳เด็กๆสนุกสนานและภาคภูมิใจในผลงานตนเองมากเลยค่ะ
 

อ่านต่อ

258010295_1445108739218878_2745688244631871451_n.jpg

สุ่มตรวจ ATK

เพื่อเพิ่มความมั่นใจ​ในการมาเรียนแบบ Onsite ในช่วงกลางสัปดาห์โรงเรียนจัดให้มีการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 นักเรียนทุกระดับชั้นด้วยชุดตรวจ Antigen​ Test​ Kit (ATK)​ คิดเป็นร้อยละ 25 ของนักเรียนที่เข้ามาเรียน Onsite​ ทั้งหมด
 

อ่านต่อ

257569172_1443617322701353_7945675979383442568_n.jpg

บรรยากาศการเปิดเรียนแบบ ONSITE

โรงเรียนได้กำหนดมาตรการป้องกันสำหรับผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนทุกคน โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อให้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของเราปลอดภัยยิ่งขึ้น
 

อ่านต่อ

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน