87266022_980772548985835_5101056142616821760_o.jpg

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนจบปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น อ.3/4

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนจบปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น อ.3/4

อ่านต่อ

87293379_980765298986560_6377596628592754688_o.jpg

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนจบปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น อ.3/3

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนจบปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น อ.3/3

อ่านต่อ

86281409_975482836181473_4282237609935110144_o.jpg

พิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.Eประเทศไทย)

พิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.Eประเทศไทย) 
ณ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ

84567942_975453322851091_2720593363739869184_o.jpg

ตรวจสุขภาพช่องปาก ฟัน และเคลือบฟลูออไรด์

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตร่วมกับโรงพยาบาลแพทย์รังสิตจัดหน่วยแพทย์ทันตกรรมเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพช่องปาก ฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ

64713515_790593531337072_459605768899919872_o.jpg

กิจกรรม English Talk

กิจกรรม English Talk เพื่อให้นักเรียนได้สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับครูต่างชาติ เป็นกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ

87076881_980779658985124_281099905806630912_o.jpg

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนจบปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น อ.3/1 - 2

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนจบปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น อ.3/1 - 2

อ่านต่อ

  • 1
  • 2