กิจกรรม
10106502.jpg

เวทีคนเก่ง

Save space for Youth!!✨
เด็กยุคใหม่กับพลังความสามารถที่ปังเว่อร์💅🏻 การมีพื้นที่ให้ได้แสดงถึง Talent ที่ซ่อนไว้ ทั้งการเรียน การร้อง การเต้น ที่เด็กเจน Z ทำได้ดีรอบด้าน👏🏻 เป็นการช่วยสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องของการแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด ส่งเสริม Skill ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงให้เด็กๆ ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เชียร์อัพกันและกัน เสริมสร้าง Self Esteem ให้เด็กๆ ด้วยค่ะ☺️👍🏻

อ่านต่อ

10106503.jpg

Open House มัธยม 2565

กิจกรรม Open House ระดับชั้นมัธยมศึกษา
การพัฒนาศักยภาพและทักษะทางอารมณ์เป็นอีกทักษะสำคัญที่เรามุ่งเน้นให้นักเรียนของเราได้ยกระดับความสามารถ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพ พฤติกรรม ตลอดจนการสานฝันในอาชีพการทำงานของนักเรียนให้เป็นจริงค่ะ✨
 
 

อ่านต่อ

10106501.jpg

Project-Based learning (PBL)

Project-Based learning (PBL)👩🏻‍🏫
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ค่ะ การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ค้นคว้าหาความรู้จากการปฏิบัติจริงและลงมือทำ เด็กๆ สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมกับความรู้ใหม่แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังสร้างทักษะการสื่อสารหรือการนำเสนอที่ช่วยสร้างเสริมความมั่นใจให้กับนักเรียนค่ะ👍🏻🤩

อ่านต่อ

10106500.jpg

Open House อนุบาล 2565

กิจกรรม Open House ระดับชั้นอนุบาล
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กๆ ได้เล่นสนุก เพื่อช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดความสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตัวเด็กๆ เอง ได้พัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญ เช่น ด้านการเข้าสังคม ด้านความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา ผจญกับความท้าทาย และใช้จินตนาการอย่างเต็มที่ค่ะ💡👏🏻

อ่านต่อ

306857407_459216156222230_8055352507345220177_n.jpg

กิจกรรมปลูกมะเขือม่วง

นอกจากงานบ้านงานเรือนแล้ว งานปลูกผักสวนครัวก็เป็นอีกอย่างที่เด็กๆ ได้เรียนรู้ในวิชาการงานอาชีพค่ะ🌱🪴
เด็กๆ ได้ปลูกต้นมะเขือม่วงในกระถาง เรียนรู้ถึงการใช้ดิน การรดน้ำ และการให้แดดที่เหมาะสม รวมถึงการดูแลรักษาที่เด็กๆ สามารถนำกลับไปปลูกเองที่บ้านได้ มะเขือม่วงปลูกไม่ยากอย่างที่คิด แถมยังมีสรรพคุณมากมาย ลองปลูกกันไว้สักต้นมั้ยคะ☺️✨

อ่านต่อ

220865-003.jpg

Friday Activity ( World Humanitarian Day )

Friday Activity สัปดาห์นี้ตรงกับวันที่ 19 สิงหาคม ซึ่งเป็นวัน World Humanitarian Day หรือก็คือ วันมนุษยธรรมโลก

อ่านต่อ

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน