fbpx

ประเมินความสามารถด้านการอ่าน

 
โรงเรียนบี​คอ​นเฮาส์​แย้มสอาด​รังสิต​ได้รับเกียรติ​จากสำนักงานศึกษาธิการ​จังหวัดปทุมธานี
นำโดย นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี นางสาวอภิชญา รัตนปรีชาชัย ศึกษานิเทศก์ และ นางวิภาพร สิงคเวหน ศึกษานิเทศก์
เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชั้น​ประถมศึกษา​ปี​ที่​ 1 ปีการศึกษา​ 2564