ข่าวสาร
Untitled-2.jpg

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564

 

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี ปีการศึกษา 2564

เกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับชั้นอนุบาล หลักสูตร Global Immersion Programme (GIP)

เกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 

      📍 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน คลิก

อ่านต่อ

204336622_1343576779372075_8948985268636828296_n.jpg
🦾ห้องปฏิบัติการทางหุ่นยนต์ (Robotics Room)
โดยบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จํากัด (ทรู คลิกไลฟ์)
💻⚙️แหล่งการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และความคิดสร้างสรรค์
 

อ่านต่อ

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน