ข่าวสาร
SAR2.jpg

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม

2565.jpg

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม

-02.jpg

ประกาศรายชื่อสอบแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (PLMC 65)
สอบวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

1.MATH-ENG Contest(MEC)

การแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์

การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

-02.jpg

รายชื่อนักเรียนที่สอบการแข่งขันคณิตคิดเร็ว&ภาษาอังกฤษชิงแชมป์ไทย PAMA Thailand ครั้งที่22
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

 

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน