สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

อาคารสถานที่


อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของกลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด มีความพร้อมในการใช้งาน สภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพ ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนการสอน:

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์

เราเชื่อว่าการสอนวิทยาศาสตร์สร้างความสามารถให้กับนักเรียนในการเข้าถึงคลังความรู้และข้อมูลข่าวสารซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับวิธีและเหตุผลที่สิ่งต่างๆทำงานในอย่างที่เป็น ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของเรา นักเรียนจะได้ใช้ความรู้ไปทำความเข้าใจกับแนวคิดใหม่ ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และทำตามสิ่งใหม่ที่สนใจ

สนามเทนนิส

ที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด เรามีสนามเทนนิสตามมาตรฐาน กีฬาเทนนิสจึงส่งเสริมพัฒนาการที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ นักเรียนจะได้เรียนรู้การประสานงานและทักษะการเล่นที่ซับซ้อน เราเชื่อว่านักเรียนที่เล่นเทนนิสจะได้พัฒนาทักษะและกลยุทธ์ซึ่งจะนำไปใช้งานนอกสนามได้ด้วย

สนามไดร์ฟกอล์ฟ

ที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด เราเชื่อในเรื่องกีฬา เราเชื่อว่ากิจกรรมการออกกำลังกายสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโดยรวมของนักเรียน ช่วยพัฒนาสุขภาพกาย สังคม และอารมณ์ กอล์ฟเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้จริยธรรมและความซื่อสัตย์ และยังเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากด้วย ช่วยเสริมสร้างทักษะด้านพัฒนาการขั้นพื้นฐานทุกชนิดที่เด็กเล็กต้องมี รู้จักการทำงานประสานกันระหว่างตากับมือ 

สระว่ายน้ำ

เนื่องจากที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด การว่ายน้ำเป็นกีฬาที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่งสำหรับนักเรียน จึงทำให้เรามีแผนสร้างสระว่ายน้ำที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดในทุกแห่ง การว่ายน้ำจะช่วยให้นักเรียนสร้างความมั่นใจ เรียนรู้กิจกรรมที่สนุกสนานไม่ว่าเป็นการเล่นหรือเป็นกีฬา เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในน้ำ นอกจากนี้ การว่ายน้ำยังส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

สนามฟุตบอล

ที่โรงเรียนแย้มสอาดทุกแห่ง เรามีสนามฟุตบอลให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆ การเล่นฟุตบอลช่วยให้นักเรียนพัฒนาความคล่องตัว ความเร็ว และความแข็งแรง นอกจากนี้ยังสอนนักเรียนให้รุ้จักการทำงานเป็นทีม 

สนามเด็กเล่น

ที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดทุกแห่ง เรามีสนามเด็กเล่นเพื่อให้นักเรียนได้วิ่งเล่นและออกกำลังกายไปพร้อมกัน สนามเด็กเล่นของเราจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนวิ่งไปยังจุดต่างๆ ทำให้ได้ออกกำลังกายเพื่อบริหารหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจ เสน่ห์อย่างหนึ่งของสนามเด็กเล่น คือ นักเรียนได้เรียนรู้การต่อแถว การผลัดกันเล่น การควบคุมตนเอง เป็นต้น ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในสนามเด็กเล่นมีความสำคัญมากต่อพัฒนาการของเด็ก

ห้องบอลรูม

ที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด เรามีห้องบอลรูมที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับเด็กเล็ก ภายในห้องมีไม้ลื่น อ่างลูกบอล บันได และอื่นๆ นักเรียนจะได้ออกกำลังกายและพัฒนาการทรงตัวและการทำงานประสานกันระหว่างตากับมือ ตลอดจนพัฒนาทักษะทางสังคม และเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง

โรงอาหาร

โรงเรียนมีโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ โต๊ะ เก้าอี้ แข็งแรงจัดเป็นระเบียบ มีการระบายอากาศที่ดี ปฏิบัติตามมาตรฐานสุขาภิบาล ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ห้องสมุด

ที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด ห้องสมุดของเราอิงตามหลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอนของโรงเรียน ห้องสมุดของเรารองรับนักเรียนด้วยการให้วัสดุที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ส่งเสริมการอ่านโดยสอนให้นักเรียนของเราอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าโดยตนเองและเรียนรู้วิธีการตั้งคำถามระหว่างการอ่าน

การบริการ


อาหารกลางวัน

โรงเรียนของเรามีบริการอาหารกลางวันที่ถูกสุขอนามัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ

ตัวอย่างเมนูอาหาร

บริการรถโรงเรียน

เราให้บริการรถโรงเรียนที่ปลอดภัยไปและกลับจากโรงเรียน รถโรงเรียนแต่ละแห่งมีครูคอยดูแลนักเรียน รถโรงเรียนทุกคันของเรามีเข็มขัดนิรภัย ซึ่งผู้ปกครองสามารถไว้วางใจในความปลอดภัย คนขับรถของเราทุกคนได้รับการฝึกอบรมเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีเด็กติดอยู่ในรถ

ตรวจสุขภาพประจำปี

นักเรียนของเราจะได้รับการตรวจสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ ปีละ 1 ครั้ง โดยแพทย์และพยาบาล

ประกันอุบัติเหตุ

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนทุกคน ผู้ให้บริการประกันภัยของเราคือสยามซิตี้ประกันภัยซึ่งให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่การบาดเจ็บขั้นพื้นฐานจนถึงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน