ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2564

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2564

 
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตได้ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยโรงพยาบาลแพทย์รังสิต

 

 

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน