กิจกรรม
273168889_1495817234148028_717622444778443942_n.jpg

HAPPY CHINESE NEW YEAR 2022

🔴 新正如意, 新年发财 🧧
🔴 万事如意 .
🔴 诸事吉祥 .
🔴 四季平安 .
🔴 合家欢乐 .
🌼🌸🌺🌼🌻🌹🌷🌼🌸🌺
🔴 ปีใหม่ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆ มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง 🧧
🔴 ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี
🔴 ฤกษ์งามยามดี ทุกสรรพสิ่ง.
🔴 สันติสุขในทุกฤดูกาล
🔴 ความสนุกสนานของครอบครัว
🌼🌸🌺🌼🌻🌹🌷🌼🌸🌺
 

อ่านต่อ

272023695_1487166195013132_457207245011958500_n.jpg

กิจกรรมอบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดฯ

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตจัดกิจกรรมอบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาในรูปแแบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับการอบรม โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธร คูคต จำนวน 4 ท่านมาเป็นวิทยากร วันที่ 19 มกราคม 2565
 

อ่านต่อ

271753599_1483224478740637_5841405982071781019_n.jpg

กิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2565

กิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2565
 

อ่านต่อ

269689815_1468990463497372_8172764017976697683_n.jpg

Season’s Greetings from the BYSR Family

🎅Season’s Greetings from the BYSR Family
A big thank you to our BYSR community for participating in our Christmas event today!
Wishing everyone a happy and healthy holiday!🎄
 

อ่านต่อ

269007044_1468286793567739_2293460453577368821_n.jpg

กิจกรรม " TALK AND TOUR ADMISSION DAY "

กิจกรรม " TALK AND TOUR ADMISSION DAY " โรงเรียนแย้มสอาดได้เปิดให้ผู้ปกครองได้เยี่ยมชมโรงเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก
และได้ฟังการนำเสนอหลักสูตร รวมถึงได้ให้เด็กๆ เพลิดเพลินกับกิจกรรมการเรียนรู้มากมาย และร่วมทดสอบก่อนเข้าเรียนฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 

อ่านต่อ

269444453_1467005280362557_4140121736337503494_n.jpg

PLAY-BASED LEARNING เรื่อง ไข่

การเรียนผ่านการเล่น ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล( ต.อ.1/2 )อนุบาล 1 ( อ.1/6,อ.1/7,อ.1/8 )โปรแกรม CEP เรียนรู้กิจกรรม PLAY-BASED LEARNING เรื่อง ไข่
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา DEVELOP เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน (เช่น การฟังและการพูด) โดยนักเรียนจะได้เล่นกับเพื่อนๆ มีการโต้ตอบกันระหว่างคุณครูกับนักเรียน และได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยให้เด็กๆ ร่วมฟังนิทาน และจับคู่เปรียบเทียบลักษณะของไข่ไก่ ไข่เป็ดและไข่นกกระทา
 

อ่านต่อ

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน