Congratulations to our BYS Rangsit Students การแข่งขันกอล์ฟ

Congratulations to our BYS Rangsit Students การแข่งขันกอล์ฟ

ขอแสดงความยินดี ด.ญ. ชนัญชิดา อยู่นาน ป.2/5 แข่งขันกอล์ฟได้รับรางวัลชนะเลิศ Class E Girl รายการ ISF Singha Junior Golf Tours 2020

ขอแสดงความยินดี ด.ญ. ชนัญชิดา อยู่นาน ป.2/5 แข่งขันกอล์ฟได้รับรางวัลชนะเลิศ Class E Girl รายการ ISF Singha Junior Golf Tours 2020

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน