NEWS
PAMA-02.jpg
รายชื่อนักเรียนสมัครสอบ คณิตคิดเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย 
ครั้งที่ 21/2563 (PAMA Thailand)
 

Continue reading

15698207582.jpg

นายตฤณ โสภณสกุลวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขากีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2562

Continue reading

15693126663.jpg

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ 1 แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2562 วันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Continue reading

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน