โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต โรงเรียนแย้มสะอาดรังสิต | BYS Rangsit
  • INNOVATIVE LEARNING CENTRE

  • E N G A G E

  • D E V E L O P

  • I N N O V A T E

  • R E F L E C T

หลักสูตร
การรับสมัคร

PLAY-BASED LEARNING

สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล

    การเรียนผ่านการเล่นมีประโยชน์อย่างมากสำหรับเด็กปฐมวัย ช่วยกระตุ้นการพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา ความคิดและการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน การเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นแนวคิดที่คุณครูของโรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน

PROJECT-BASED LEARNING

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

SOFT SKILLS DEVELOPMENT

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดมุ่งเน้นที่จะยกระดับความสามารถและทักษะทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพ พฤติกรรมตลอดจนการสานฝันในอาชีพการทำงานของนักเรียนให้เป็นจริง การพัฒนาศักยภาพและทักษะทางอารมณ์จะไม่รวมถึงความสามารถทางด้านวิชาการแต่จะเป็นการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ที่ช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในชีวิต ทักษะดังกล่าวหมายถึงความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ความสามารถในการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม การทำงานเป็นทีม การตัดสินใจ การคิดในเชิงบวก การบริหารจัดการเวลา การสร้างพลังจูงใจ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และการคิดวิเคราะห์

"นวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด"

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ และความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ได้มากมาย ดังนั้น จุดมุ่งหมายของเราคือการกระตุ้นให้พวกเขามีความสุขที่ได้คิดอย่างอิสระ ได้หาคำตอบและเสนอความคิดด้วยตนเอง และได้พัฒนาความสามารถที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพ โดยผ่านนวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation)ของโรงเรียน เช่น Play-Based Learning (ระดับอนุบาล), Project-Based Learning (ระดับประถม) และ Soft-Skills Development - Entrepreneurship Camp (ระดับมัธยม) ขอขอบคุณวิดีโอจาก https://www.facebook.com/BASEPlayhouse


กิจกรรมที่กำลังมาถึง

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ข่าวสารและกิจกรรม


SAR-2566

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report :...

SAR2

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำหนด...

SAR-2565

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report :...

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปีาการศึกษา 2565(มหาวิทยาลัยร...

ประกาศรายชื่อสอบแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ...

PAMA Thailand ครั้งที่22

รายชื่อนักเรียนที่สอบการแข่งขันคณิตคิดเร็ว&ภาษาอังกฤษชิงแชมป์ไทย PAMA Thailand ครั้งที่22วันเสาร์ที่...

ข่าวสารเพิ่มเติม
ได้รับการรับรองจาก
ที่อยู่ในเครือของเรา
Map

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน