fbpx

关于学校


  • 成立于2007年
  • Mrs. Tarinee Thamvoharn是导演
  • 提供的年级水平:幼儿园前到高中6年级
  • 提供的英语课程
  • 通过认证:教育标准办公室(sor mo sor)

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน