fbpx

课程


我们的课程是泰国国家课程(B.E. 2551)和剑桥国际课程的综合课程。他们为我们的学生准备O-NET和剑桥评估。每个班级都有一位国际班主任老师和一位泰国班主任老师。

英语剑桥课程

从幼儿园学前班到高中3年级可用,年龄:2-18岁,每间房的学生:25个人。

1) 幼儿园班 (年龄2-5岁)70%的英语学习/ 30%的泰语学习。

2) 小学班 (年龄6-12岁)50%的英语学习/ 50%的泰语学习。

3) 初中(年龄13-15岁): • 60%的英语学习/ 40%的泰语学习(不学社会课,ONET数学课和ONET科学课。 • 75%的英语学习/ 25%的泰语学习(学社会课,ONET数学课和ONET科学课。

4) 高中(年龄16-18岁): • 70%的英语学习/ 30%的泰语学习(学社会课的泰语学习)。 • 80%的英语学习/ 20%的泰语学习(学社会课的英语学习)。

沉浸式英语剑桥课程

小学一年级到六年级可用,年龄:6-12岁,每间房的学生:20个人。75%的英语学习/ 25%的泰语学习。

我们的大多数国际学生选择沉浸式课程,因为更多的课程用英语授课,并提供流媒体的泰语课程,学生可以选择将泰语作为第一语言或第二语言进行学习。

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน