English Camp

English Camp

 
English Camp⛺️
การได้ใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากในชีวิตประจำวันถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยการที่เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนานนั้นจะช่วยให้เกิดการจดจำได้ดีกว่า และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่นที่แตกต่างกันด้วยตนเองด้วยความตื่นเต้น อยากเรียนรู้ จนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษค่ะ💬
ในช่วงปิดเทอมนี้ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในธีม Our World สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น เน้นการเรียนรู้แบบ Activity Base ผ่านกิจกรรมสนุกๆ ที่จะช่วยส่งเสริมและอัพสกิลให้กับเด็กๆ อีกทั้งยังมี Field trip ชมสัตว์ต่างๆ ที่สวนสัตว์ Safari World ด้วยค่ะ🕵🏻‍♀️✨

 

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน