ชุดลูกเสือสำรอง

ชุดลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3


 • ใช้ชุดนักเรียนติดเครื่องหมายลูกเสือ
 • หมวกลูกเสือสำรองสีน้ำเงินขลิบเหลืองติดหน้าเสือ
 • เสื้อเชิ้ตนักเรียนปักชื่อสีน้ำเงินที่อกเสื้อด้านขวา ด้านซ้ายติดหน้าเสือเมื่อทำพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรองแล้ว
 • ผ้าผูกคอลูกเสือสำรองมีแถบสีเหลืองด้านหลังติดตราดอกบัว
 • ป้ายชื่อโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตที่ไหล่ข้างขวาต่ำกว่าตะเข็บเสื้อ 1 เซนติเมตร
 • ป้ายสี่เหลี่ยม “ทำดีที่สุด” ติดบนชื่อด้านขวา
 • ใช้รองเท้าและถุงเท้านักเรียน
 • เครื่องหมายกลุ่มกองติดแขนเสื้อใต้ป้ายชื่อโรงเรียนต่ำกว่าป้าย 1 เซนติเมตร
 • ดาวดวงที่ 1-3 ติดที่หมวกเมื่อผ่านดาวดวงที่ 1 แล้ว
 • เครื่องหมายหมู่ลูกเสือสำรองติดที่ไหล่ด้านซ้ายต่ำกว่าตะเข็บ 1 เซนติเมตร
 • นายหมู่ – รองนายหมู่ติดริบบิ้นสีเหลืองที่แขนซ้าย (นายหมู่ 2 ขีด และรองนายหมู่ 1 ขีด)

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน