รายชื่อนักเรียนสมัครสอบ มรภ.พระนคร

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปีาการศึกษา 2565
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร )

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน