Friday Activity ( World Humanitarian Day )

Friday Activity ( World Humanitarian Day )

 
Friday Activity สัปดาห์นี้ตรงกับวันที่ 19 สิงหาคม ซึ่งเป็นวัน World Humanitarian Day หรือก็คือ วันมนุษยธรรมโลกค่ะ เพื่อรำลึกถึงโศกนาฏกรรมการะเบิดที่โรงแรมคาแนล ในกรุงแบกแดดค่ะ โดยมีจุดหมายเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ต้องสูญเสียชีวิต หรือผู้ที่เสียสละในการทำงานเพื่อมนุษยธรรมและยังคงนำความช่วยเหลือและการบรรเทาทุกข์ให้กับคนนับล้านคนค่ะ
เด็กๆ เห็นถึงความสำคัญของวันนี้ และเด็กๆ เองก็ได้ร่วมรำลึกถึงอาสาสมัครที่เสี่ยงชีวิตในเหตุการณ์ที่ไม่สงบทั่วโลกค่ะ🌎🕊☮️

 

 

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน