fbpx

ว่ายน้ำ

การว่ายน้ำจะช่วยให้นักเรียนสร้างความมั่นใจ เรียนรู้กิจกรรมที่สนุกสนานไม่ว่าเป็นการเล่นหรือเป็นกีฬา และเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในน้ำซึ่งอาจช่วยชีวิตได้ นอกจากนี้การว่ายน้ำยังส่งเสริมด้านพัฒนาการและสติปัญญาด้วย