fbpx

อาคารสถานที่


ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการทดลองทักษะทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ และการวิจัยที่ทดสอบความรู้ของผู้เรียนผ่านการใช้งานจริง

ศูนย์เทคโนโลยี

ศูนย์เทคโนโลยีของเรา สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ห้องสมุด

ห้องสมุดของเรามีสภาพแวดล้อมที่ช่วยในการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และปลูกฝังการรักการอ่าน

Beacon Town

Beacon town เป็นห้องพิเศษที่สร้างเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ผ่านการแสดงบทบาทสมมติ และกิจกรรมที่ใช้ประสาทสัมผัสเพื่อกระตุ้นการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและการร่วมกันทำงาน ห้องนี้ใช้เป็นทางเลือกเพื่อการสร้างสรรค์สำหรับการสำรวจเรื่องต่างๆในเชิงลึก และปลอดภัยสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย

ห้องศิลปะ

พื้นที่เพื่อการสร้างสรรค์นี้เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือที่จำเป็นทุกชนิด ที่จะปลุกวิญญาณของปิกัสโซ่ หรือดาวินชี่ในตัวนักเรียน ให้กลับมามีชีวิต เราจะกระตุ้นให้นักเรียนสำรวจและทดลอง โดยใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อสร้างผลงานชิ้นเอกออกมา และภูมิใจนำเสนอผลงานที่ทำสำเร็จแล้ว บนฝาผนังห้อง

ห้องดนตรี

ห้องดนตรีของเรามีเครื่องดนตรีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ด และเครื่องดนตรีอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์อย่างเต็มที่ และหลากหลาย ซึ่งจะพัฒนาพรสวรรค์ทางด้านดนตรี ทัศนคติในทางบวก และการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่ง

ยิมเนเซียม

นักเรียนที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดจะได้เรียนบางวิชาที่โรงยิม เรียนรู้ทักษะทางร่างกาย จัดรูปแบบร่างกายเพื่อการมีสุขภาพดีในระยะยาว วิชาที่สอนที่โรงยิมมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

สระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำสีฟ้าใส เปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาทักษาทางร่างกาย และความปลอดภัย โดยผ่านบทเรียนที่ครูสอนว่ายน้ำมืออาชีพจัดทำขึ้น สระเล็กสำหรับเด็กปฐมวัย ลึก 0.6 เมตร ส่วนสระสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษากว้าง 12.5 เมตร และลึก 1.2 เมตร สระของเราต้องผ่านการทำความสะอาด และบำรุงรักษาเป็นประจำทุกวัน

พื้นที่เล่นอย่างอิสระ

สนามเด็กเล่นที่สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันของเรา ออกแบบเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ควบคู่ไปกับวิธีการสอน ที่ใช้การเล่นเป็นหลัก ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยของอังกฤษ

ห้องประกอบอาหาร

ห้องประกอบอาหารที่มีอุปกรณ์ครบครันของเรา กระตุ้นให้นักเรียนสร้างสรรค์ขั้นตอนอันหลากหลาย ที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ และวิชาการไปพร้อมกัน ครูสามารถใช้ห้องนี้สอนทักษะต่างๆ ที่สนุกสนาน และให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมได้

ห้องพยาบาล

ห้องพยาบาลของเรามีพยาบาลวิชาชีพประจำการ 1 คน ทำหน้าที่ให้การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น ปฐมพยาบาล และประเมินผลการพยาบาลชั้นแรกตามความจำเป็น และเฝ้าระวังสุขภาพประจำวัน ตลอดจนความสุขกายสบายใจของนักเรียน เพื่อช่วยพัฒนานิสัยที่ดีแต่เนิ่นๆ พยาบาลของเราจะสอนประโยชน์ของทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดี

การบริการ


อาหารกลางวัน

โรงเรียนของเรามีบริการอาหารกลางวันที่ถูกสุขอนามัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ

ตัวอย่างเมนูอาหาร

บริการรับ-ส่งนักเรียน

เรามีบริการรับ-ส่งนักเรียน ที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้ นอกเหนือจากพนักงานขับรถแล้ว รถโรงเรียนแต่ละคันยังมีครูอีกหนึ่งคนคอยดูแลนักเรียนตลอดเส้นทาง รถทุกคันของเรามีเข็มขัดนิรภัย ผู้ปกครองสามารถไว้วางใจเรื่องบริการที่ปลอดภัย พนักงานขับรถของเราทุกคนผ่านการฝึกอบรมอย่างครบทุกขั้นตอน เพื่อตรวจสอบได้ว่าเด็กๆทุกคนปลอดภัย

ประสบการณ์ที่น่าจดจำ

ทุกธีม เราจะนำนักเรียนไปทัศนศึกษายังสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เรามีแนวทางที่เคร่งครัดเรื่องขนาดของกลุ่ม สัดส่วนระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ แผนการเดินทางแต่ละครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเราได้

ระบบความปลอดภัยของเรา

ระบบความปลอดภัยของเรา สร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยและสงบเรียบร้อย ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง ระบบกล้องวงจรปิดของเราเฝ้าดูและบันทึกภาพตลอดช่วงเวลาเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศที่สงบเรียบร้อยมากที่สุด

ตรวจสุขภาพประจำปี

นักเรียนของเราจะได้รับการตรวจสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ ปีละ 1 ครั้ง โดยแพทย์และพยาบาล

ประกันอุบัติเหตุ

เราทำประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนทุกคน กับบริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จำกัด ซึ่งให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อย ไปจนถึงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ