fbpx

Bubble Open House

 
กิจกรรม “BUBBLE OPEN HOUSE” ระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ INNOVATIVE BILINGUAL SCHOOL
พบกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีที่สุดของเรา ซึ่งออกแบบสำหรับความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน
🌟 พบกับการนำเสนอหลักสูตร
🌟 สัมผัสกับนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
🌟 สนุกสนานกับกิจกรรม FUNFAIR