การเรียนผ่านการเล่น ในระดับชั้นอนุบาล 3 โปรแกรม CEP

การเรียนผ่านการเล่น ในระดับชั้นอนุบาล 3 โปรแกรม CEP

การเรียนผ่านการเล่น ในระดับชั้นอนุบาล 3 โปรแกรม CEP เรียนรู้กิจกรรม PLAY-BASED LEARNING เรื่อง ปลานิล
ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วม ENGAGE เป็นกิจรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ให้กิดความสงสัยและอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่กำลังเรียนรู้โดยให้เด็กๆ ทำกิจกรรมเลือกตักลูกปลานิลของจริงและรู้จักอวัยวะภายนอกของปลานิล

  

 

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน