fbpx โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตได้มีการดำเนินการในเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ ดังนี้
1. เพิ่มจุดแสกนวัดอุณหภูมิบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนเพื่อลดความแออัดบริเวณทางเข้า
2. จัดให้มีอ่างล้างมือโดยรอบบริเวณโรงเรียน
3. มีบริการเจลแอลกอฮอลล์ทุกห้องเรียนและห้องประกอบการ
4. จัดให้มีฉากระหว่างบุคคลในห้องเรียน โรงอาหาร และรถรับ-ส่งนักเรียน...