fbpx โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

กิจกรรม ART FOR KIDS เดือนสิงหาคม 63

กิจกรรม ART FOR KIDS เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถออกแบบงานศิลปะและการประดิษฐ์โดยใช้จินตนาการของตัวเอง เปิดสอนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา ( คอร์สวันเสาร์และวันธรรมดา )