fbpx โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

กิจกรรมจูเนียร์เชฟวันเสาร์ "ชุดเบนโตะ"

กิจกรรมจูเนียร์เชฟวันเสาร์ "ชุดเบนโตะ" เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สุขลักษณะ ความปลอดภัยในการใช้เครื่องครัว เทคนิคในการประกอบอาหาร การทำงานร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน วันที่ 8 สิงหาคม 2563