fbpx โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

Maths-Whizz

Maths-Whizz คือ ระบบการเรียนเฉพาะรายบุคคล ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กแต่ละคน สามารถพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง ระบบจะระบุความสามารถของเด็กแต่ละคนโดยใช้ตัวชี้วัด ที่เรียกว่า “อายุทางคณิตศาสตร์” (Maths-Age™) โดยมีเป้าหมายคือ การเพิ่มอายุทางคณิตศาสตร์ของเด็กๆ ให้ได้มากที่สุดตามความสามารถที่แท้จริงของเด็กแต่ละคน นอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กๆทำคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น