กิจกรรม English Talk

กิจกรรม English Talk เพื่อให้นักเรียนได้สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับครูต่างชาติ เป็นกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษ