fbpx โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

วันเกียรติยศ

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต จัดงานวันเกียรติยศ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียน ยอดเยี่ยม คะแนนสูงสุดในรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน วันที่ 7 มิถุนายน 2562