วันเกียรติยศ

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต จัดงานวันเกียรติยศ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียน ยอดเยี่ยม คะแนนสูงสุดในรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน วันที่ 7 มิถุนายน 2562