คอมพิวเตอร์ ทรูคลิกไลฟ์

ทรูคลิกไลฟ์


ที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดทุกแห่ง เราร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จากบริษัท ทรูคอร์เปอเรชั่น จำกัด ในการติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อการค้นคว้าในห้องเรียนสำหรับนักเรียน เยาวชนรุ่นต่อๆไปจะต้องแข่งขันกับแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งอาศัยคอมพิวเตอร์ในการทำงานในชีวิตประจำวัน เราเชื่อว่าห้องเรียนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้เรียนในการเรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อนเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ถ้านักเรียนได้เรียนทักษะการประมวลผลคำ และใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ถูกทางตั้งแต่อายุยังน้อย พวกเขาก็จะใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ในภายหลัง

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน