เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562

เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายตฤณ โสภณสกุลวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขากีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2562

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน