fbpx โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

โยคะ


การเล่นโยคะช่วยให้นักเรียนรู้จักการควบคุมและความหยืดหยุ่นของร่างกาย นักเรียนที่ฝึกโยคะจะมีสมาธิ มีความละเอียดรอบคอบและรู้จักการผ่อนคลายร่างกายซึ่งจะสามารถทำให้เกิดความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ