fbpx

โยคะ


การเล่นโยคะช่วยให้นักเรียนรู้จักการควบคุมและความหยืดหยุ่นของร่างกาย นักเรียนที่ฝึกโยคะจะมีสมาธิ มีความละเอียดรอบคอบและรู้จักการผ่อนคลายร่างกายซึ่งจะสามารถทำให้เกิดความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน