fbpx โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

ฟุตบอล


การเล่นฟุตบอลช่วยให้นักเรียนพัฒนาความคล่องตัว ความเร็ว และความแข็งแรง และยังสอนนักเรียนให้รุ้จักการทำงานเป็นทีมด้วย นักเรียนที่เล่นฟุตบอลจะต้องแข็งแรงและอดทนตลอดการแข่งขัน เพราะว่านักเรียนจะต้องวิ่งตามลูกฟุตบอล วิ่งไปวิ่งมาในสนาม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความอดทนและความเร็ว