fbpx โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

English Corner


โรงเรียนจัดกิจกรรม English corner เพื่อ ให้เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้เข้าไปสนทนากับคุณครูชาวต่างชาติ เพื่อให้เด็กๆได้ฝึกฝนและมีความกล้าที่จะสนทนาภาษาอังกฤษมากขึ้น