fbpx โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

ภาษาจีน


ภาษาจีนเป็นภาษาที่กำลังได้รับความนิยมและจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 เราเชื่อว่านักเรียนของเราจำเป็นต้องรู้ภาษาจีนเพื่อเป็นพลเมืองโลก การเรียนภาษาจีนยังเปิดทางไปสู่สาขาวิชาที่สำคัญอื่นๆอีก เช่น การเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีจีน แต่สุดท้ายการเรียนภาจีนก็หมายถึงการเรียนเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและชนชาติหนึ่งในโลก