fbpx

K.2/1 GIP Making Oatmeal Muffin

Little chefs in action 👩‍🍳
Our K2 students baked oatmeal muffins during their cooking class with T. Morgan. They had a lot of fun learning and mixing the ingredients. 🧁
They got to eat their delicious muffins too! 😀
Well done, K2!👏😊
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน, ของหวาน และ สถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "BYS"
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, อาหาร และ สถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม 
  
 
 

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน