fbpx โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

PRAY FOR KORAT

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ยืนไว้อาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่สละชีวิตและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563